Priser

De flesta trädgårdsarbeten innefattas av RUT-avdrag. Det innebär att det är prisvärt att anlita vår personal.

Timkostnad

Vi tar löpande timkostnad som i dagsläget är 594:- inkl. moms. I timpriset ingår 2 man. Har du möjlighet att utnyttja RUT-avdrag är kostnaden 297:-/tim.

Framkörning/startavgift

Pga höga drivmedelskostnader tar vi ut en framkörningsavgift på 100 kr + moms inom Tidaholm.

Milersättning

Åker vi utanför Tidaholms stadsgräns tar vi milersättning på 45:-/mil.

Bortforsling av skräp

Bortforsling av skräp till ÅVC återvinningscentralen kostar 2,50:-/kg inkl. moms i deponiavgift, som ÅVC tar ut av oss som företag, vilket vi debiterar dig som kund. Löpande timkostnad tillkommer.