top of page

Om Brukets Allservice

2015 grundades företaget som heter Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening. Föreningen har 24 anställda fördelat på två verksamheter: Brukets Allservice (BAS) och Återbruket.
Föreningen erbjuder även sysselsättning för personer inom LSS, sjukskrivna som skall arbetsträna, nyanlända samt personer med samhällstjänst.

Brukets Allservice tillhandahåller tjänster mestadels inom trädgård men tar även sig an andra uppdrag som våra kunder kan önska. Återbruket är en secondhand butik.

Arbetsintegrerande socialt företag
Brukets Allservice/Återbrukets Secondhand butik är ett arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder meningsfull sysselsättning med fokus på personalen och kundens bästa. Vi erbjuder ett stort utbud av varor och tjänster inom våra olika verksamheter och dessa kommer att utvecklas successivt efter behov. Vår personal ska känna att de utför ett meningsfullt arbete

och att dem kan vara med och påverka verksamheten. 

Fler i sysselsättning
Vi skapar en miljö som underlättar för vår personal att hitta en plats i företaget som passar deras kunskaper och vårt mål är att kunna växa för att kunna skapa sysselsättning för fler. Genom delaktighet växer

personalen med sitt ansvar. I ett kooperativ är vi tillsammans starka, vi vill att företaget och vi som personer ska utvecklas och växa, vi vill hjälpa andra att må bra och vi vill utföra kvalitativa tjänster.

Föreningens verksamhet skall erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som tillgodoser personalens behov såväl som den lokala efterfrågan.

Brukets Allservice Tidaholm
bottom of page